Ostad S@eed

سوالات آزمونهای تئوری ICDL سطح ۲


توجه: برای مشاهده کلیه فایل آزمونها از نرم افزار Adobe Reader   استفاده شود

  ::.. برای چاپ فایل سوالها از کاغذ A4 استفاده نمایید ..::
Microsoft Word


Microsoft Word-T-Code 601