X
تبلیغات
رایتل

Ostad S@eed

سوالات آزمونهای تئوری ICDL سطح ۲


توجه: برای مشاهده کلیه فایل آزمونها از نرم افزار Adobe Reader   استفاده شود

  ::.. برای چاپ فایل سوالها از کاغذ A4 استفاده نمایید ..::ادامه مطلب

سوالات آزمونهای تئوری ICDL سطح 1


توجه: برای مشاهده کلیه فایل آزمونها از نرم افزار Adobe Reader   استفاده شود

  ::.. برای چاپ فایل سوالها از کاغذ A4 استفاده نمایید ..::ادامه مطلب

آزمونک: آزمون آنلاین رایگان


ادامه مطلب

سوالات آزمونهای عملی ICDL سطح 1


توجه: برای مشاهده کلیه فایل آزمونها از نرم افزار Adobe Reader   استفاده شود

  ::.. برای چاپ فایل سوالها از کاغذ A5 استفاده نمایید ..::ادامه مطلب

سوالات آزمونهای عملی ICDL سطح 2


توجه: برای مشاهده کلیه فایل آزمونها از نرم افزار Adobe Reader   استفاده شود

  ::.. برای چاپ فایل سوالها از کاغذ A5 استفاده نمایید ..::


ادامه مطلب